top of page

Dansexpressie

improvisatie Andrea Meyer Rogge

Binnen de lessen dansexpressie staat het zelf ontdekken en zelf
creëren a.h.v. een thema, verhaal, onderwerp of muziek centraal.
De eigen inbreng ‘doet er toe’ en geeft de dansers een gevoel
van trots en zelfvertrouwen. Plezierbeleving is een belangrijk
uitgangspunt, waarbij de dansers binnen hun eigen mogelijkheden zich durven uitdrukken, contact maken, een positief zelfbeeld ontwikkelen, hun creativiteit aanspreken en zich weten te ontspannen.

bottom of page